Visiooniseminaril tehti läbirääkimistest vahekokkuvõte 17. jaanuar 2016

kadri.tillemann / Kirjuta esimene kommentaar

14.-15. jaanuaril olid läbirääkimistega seotud osapooled Pärnus visiooniseminaril. Kuulati ekspertide arvamusi, riikliku omavalitsusreformi plaane ning arutati ühinemisega seotud riske ja ja mõjusid. Praktilisi kogemusi käidi uurimas Audru vallas, kes 2013. aastal ühines Lavassaare vallaga.
Seminariosalisi tervitas Pärnu abilinnapea Rainer Aavik, kes kinnitas, et ka Pärnu kandis mõeldakse käimasoleva omavalitsusreformi valguses ühinemistele naabritega. Üritus algas ekspertide diskussiooniga, kus osalesid Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia), Koit Kelder (Lääne-Saare vald) ja Kersten Kattai (Tallinna Ülikool). Kõlama jäid mõtted, et käimasoleva ühinemise suurimaks võitjaks oleks praeguse Saue linna elanikud ning ühinemise õnnestumisel on võtmeroll osapoolte ühisel tahtel ühinemislepingus kokku lepitut ellu viia. Ave Viks Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonnast andis ülevaate riikliku omavalitsusreformi käigust. Ta tõi välja, et kui omavalitsuses on üle 5000 elaniku, ei tähenda see ilmtingimata seda, et sel juhul riiklikku sekkumist ei kohaldata. 

Seminari teises osas mõeldi üheskoos, missugused on ühinemise peamised riskid ja kuidas neid vältida. Kõige suuremate ohtudena nähti olukordi, kus riik ei pea rahastamisega seotud lubadusi või muudab seadusi omavalitsustele ebasoodsas suunat. Ohuna nähti ka seda, kui ootused paremini ja efektiivsemalt toimiva haldusaparaadi osas ei realiseeru või kui uues volikogus ei ole poliitilist ja regionaalset tasakaalu. Teise visiooniharjutuse käigus mõeldi, mismoodi võiks praeguse ühinemislepingu järgi toimuma saav ühinemine reaalselt kohalike inimeste elu mõjutada. Jõuti järeldusele, et inimeste igapäevaelu läheb ikka omasoodu edasi ning nende töö-, kooli- ja eraelu ühinemine suurt ei mõjutagi. Küll aga leiti mõningaid soodsaid arengud, mis erinevast soost ja vanusest inimeste elu paremaks võiksid teha. Näiteks paremad transpordiühendused või laiemad huviharidusvõimalused.

Seminari lõpus jagas oma ühinemise ja vallajuhtimisega seotud kogemusi Audru vallavanem Siim Suursild. Tema sõnul võinuks nende ühinemine naabritega Lavassaarest aset leida palju varem ja sellest oleks võitnud mõlemad osapooled. Siiski on ühinemine kaasa aidanud piirkonna terviklikule arengule ja täna mõeldakse juba sellele, kuidas Pärnumaal haldusreformiga edasi minna.
Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: