Valmis analüüs ühinemise finantsmõjudest 27. oktoober 2015

kadri.tillemann / Kirjuta esimene kommentaar

Läbirääkivad omavalitsused tellisid sõltumatutelt ekspertidelt osaühingust Cumumus Consulting analüüsi ühinemisega seotud finantsmõjude kohta.  Töö eesmärgiks oli koostada arvestus ühinemislepingus kokku lepitud olulist rahalist mõju omavate valdkondade osas ning prognoosida ühineva omavalitsuse peamised eelarvenäitajad. Analüüsitulemuste kokkuvõttega saab tutvuda SIIN ja eelarvemudeliga SIIN.

Analüüsi tulemusena järeldati, et ühinemise tulemusena tekib rahvaarvult ja eelarvemahult suurim omavalitsus Tallinna tagamaal, mida võrreldes suuruselt järgmise Viimsi vallaga iseloomustab põhitegevuse tulemi väiksema summa juures oluliselt madalam netovõlakoormuse tase ja kõrgem investeerimisvõimekus. Leiti, et ühtlasi tekib võimekus ellu viia tunduvalt suuremamahulisi projekte, kui igal omavalitsusel eraldiseisvana.

Kokkuvõtvalt olid eksperdid analüüsi tulemusel veendunud, et ühinemise näol  tegu on igati positiivse protsessiga. Peamised efektid on vähemalt esialgu pigem peidus juhtimise ja teenuste kvaliteedi tõusus (strateegiline võimekus), mitte otseselt finantsides. Suurem mõju finantsvaates võiks avalduda pikaajaliselt – seda juba seetõttu, et tegu on tugevama ja atraktiivsema partneriga nii erasektorile, riigile kui ka tavakodanikule. Omavalitsuste ühinemislepingu elluviimine ei oma strateegiliselt negatiivset mõju ühineva omavalitsuse finantsvõimekusele.  

Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: