Vabariigi valitsus kiitis heaks kohaliku omavalitsuse reformi ajakava ja ühinemistoetuste suurendamise 2. juuli 2015

kadri.tillemann / Kirjuta esimene kommentaar

Tänasel valitsuse kabinetinõupidamisel kiitis valitsus heaks kohaliku omavalitsuse reformi rakendamise ajakava ning otsustas kahekordistada omavalitsuste ühinemistoetusi. Esmaste sammudena on plaanis välja töötada kohaliku omavalitsuse reformi põhimõtted ja kriteeriumid ning valmistada ette haldusreformi seaduse eelnõu.

Kohaliku omavalitsuse reformi läbiviimiseks võetakse hiljemalt 1. juuliks 2016 vastu haldusreformi seadus.  Seejärel hinnatakse omavalitsuste vastavust seaduses sätestatud kriteeriumitele. Kriteeriumitele mittevastavad omavalitsused peaksid ühinema seaduses toodud tähtajaks. Omaalgatuslike ühinemiste ettevalmistamise periood kestab kuni 15. oktoobrini 2017, mil toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised, millega jõustuvad volikogude algatatud ühinemised.  2017. aasta novembrist algab valitsuse algatatud ühinemiste ettevalmistamine. Erakorralised valimised nendes kohalikes omavalitsustes toimuvad alates 1. augustist 2018 ning ühinenud omavalitsustes saavad uued ametiasutused käivituda alates 1. oktoobrist 2018.

Valitsus kiitis heaks ka ühinemistoetuste kahekordistamise. Omaalgatusliku ühinemise soodustamiseks eraldatakse kuni 2017. aastani ühinevatele omavalitsustele senisest kaks korda suurem toetus ühinenud omavalitsuse elaniku kohta. Vastav seadusemuudatus töötatakse välja 2015. aasta lõpus.

Lääne-Harju valla ühinemiskõneluste edukal lõppemisel saanuks uus vald seni ühinemistoetus ligi miljon eurot, tõusnud ühinemistoetuse korral kahekordistub see ligi 2 miljoni euroni.

Ühinemistoetuste suurenemisega koos suurendatakse ühinemiste tõttu ametist lahkuvate omavalitsuste juhtide sotsiaalseid garantiisid, tõstes lahkumishüvitise määra üle aasta ametis olnud omavalitsuste juhtidele seniselt 6 kuu töötasult 12 kuu töötasule, alla aasta ametis olnud omavalitsusjuhtidele 6-le  kuule. Omavalitsuste juhid on omaalgatuslike ühinemiste puhul eestvedajateks ja sotsiaalsed garantiid aitavad leevendada omavalitsusjuhtide ebakindlust.

Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: