Ühinevad volikogud tutvusid uue vallavalitsuse struktuuriga 9. november 2016

kadri.tillemann / Kirjuta esimene kommentaar

Märtsis Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue vallavolikogu poolt heakskiidetud ühinemisotsusega käib kaasas tarvidus peale ühinemist uus vallavalitsus tööle panna. Praegu toimetab neli eraldi linna- ja vallavalitsust, aga peale tulevasügist ühinemist hakkab uue valla rahvast teenindama ja vallaelu korraldama üks ühine ametiasutus.

Tegelikult on muidugi nii, et uue ametiasutuse struktuuri kinnitamine on järgmisel sügisel valitava ühendvalla volikogu ülesanne ja vastutus. Aga et tegu on pikemat ettevalmistust ja põhjalikku läbimõtlemist tarvitseva tööga, siis võib juhtuda, et uuel volikogul läheks päris nullist alustades tuleval aastal asjaga liialt kiireks. Nimelt näeb seadus ette seda, et kohe peale ühinemist kuni 2017. aasta lõpuni teenindavad uut valda neli senist linna- ja vallavalitsust, aga 2018. aasta algusest peab uus, ühine ametiasutus olema moodustatud. See tähendab, et uuel volikogul oleks struktuuri koostamiseks ja kinnitamiseks  kõigi muude kiirete asjatoimetuste kõrval vaid ligikaudu kaks kuud. Seepärast leppisid ühinemisläbirääkijad juba aegsasti kokku, et enne ühinemist tehakse struktuuriprojekt valmis. Kevadel, kohe peale ühinemises kokkuleppimist, asusimegi koos linna- ja vallajuhtide ja personalikonsultant Piret Lõuguga koos struktuuriprojekti ette valmistama. Kõigepealt analüüsisime, kuidas praegustes ametiasutustes toimetatakse. Selgus, et praegu töötab neljas omavalitsusasutuses kokku pea 120 teenistujat ja töötajat – Kernus ja Nissis mõlemas 20 ligi, Saue linnas 33 ning Saue vallas 44. Uut struktuuri ette valmistades lähtusimegi sellest, et kõik senitehtud tarvilikud tööd ikka tehtud saaks, aga et ka ühinemislepingus ettenähtud plaanid oleks võimalik ellu viia. Ühise mõttetöö tulemusena ongi valminud esmane struktuurimustand, milles sisaldub praeguse seisuga umbes 95 töö- ja teenistuskohta, mille täitjad jagunevad üsna traditsiooniliselt sotsiaal-, õigus-, ehitus-, haridus-, kultuuri-, majandus-, arendus- ja rahandusosakonnaks. Selleks et ühinemislepinguga ettenähtud halduskeskused Haibas, Laagris ja Riisiperes tõhusalt tööle rakendust on ka sinna parasjagu personali ette nähtud – praeguse plaani kohaselt võiksid halduskeskuses töötada selle juhataja, vastuvõtusekretär, registripidaja, maakorralduse- ja ehituse spetsialistid, järelevalvespetsialist, haldusjuht ning lastekaitse- ja hooldustöötajad. On ka päris uusi ametikohti, mida tänastest ametiasutustest ei leia – näiteks personalijuht või sotsiaaljurist.

Kõike eelkirjeldatud sisaldav struktuurimustand ongi nüüd läkitatud nii ühinevatele volikogudele kui ka ühinemist ettevalmistavatesse valdkondlikesse töörühmadesse. Novembrikuu keskpaigaks on kokku kogutud kogu tagasiside ja muudatusettepanekud ning siis otsustatakse, mida struktuuris veel muuta. Sel viisil laiapõhjaliselt arvamusi ja asjaosalisi kaasates valminud struktuurimustand saadetakse tuleval aastal uuesti volikogudele põhimõtteliseks heakskiitmiseks lootes, et ka tuleval sügisel valitav ühendvalla volikogu peab töö tulemust selle vääriliseks, et uues vallas selle järgi toimetama hakata.

Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: