Ühinemislepingu avalik väljapanek 28. jaanuar 2016

kadri.tillemann / Kommentaarid (3)

Kõigi läbirääkimistel osalevate omavalitsuste volikogud on otsustanud, et II lugemise järgselt saadetakse ühinemisleping avalikule väljapanekule ning selle kohta saab esitada ettepanekuid ja vastuväitekd vastavalt volikogude poolt määratud tähtaegadele. 
Avalikustamise käigus on võimalik tutvuda ühinemislepinguga, kuhu on sisse viidud novembris-detsembris 2015 toimunud rahvaarutelude tagasiside. Ettepanekud ja vastuväited tuleb e-kirja või tavapostiga edastada elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. 

Avalikustatud materjalid:

Ühinemisleping

Lepingu lisa 1,  seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta
Lepingu lisa 2, valla kaart
Lepingu lisa 3, haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve.
Lepingu lisa 4, üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava 
Lepingu lisa 5,  Kernu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2014 
Lepingu lisa 6,  Nissi valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2014 
Lepingu lisa 7,  Saue linna auditeeritud majandusaasta aruanne 2014 
Lepingu lisa 8,  Saue valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2014 

Kommentaarid: 3

 • Rando 08. veebr

  Valingu küla oli Saue vallas ääremaa ja jääb ka uues vallas äärmaaks, loe investeeringuteta. Seega selles võtmes ei võida Valingu inimesed midagi. Kuid üldiselt liitumine hea mõte.
 • Andres Kuningas 15. veebr

  Jaanuaris Saue vallavanema poolt allkirjastatud riigigümnaasiumi asutamise ühiste kavatsuste protokolli sisu (eriti p.5) tundub ühinemislepingu haridust puudutava osaga (8.1) vastuolus olema. Usaldust sellised vasturääkivused ei loo.
 • Jaak Vackermann 28. veebr

  Tervist!
  Teen ettepaneku kaaluda siiski osavaldade staatuse kasutuselevõttu ja selle läbi garanteerida ühendvalla volikogus kõikide osavaldade esindatuse minimaalsust. Iga tuhande elaniku kohta 1,5 esindajat volikogus.
  Samuti peaks ühinemislepingus olema kohustus säilitada senised koolid ja lasteaiad vähemalt järgmiste valimisteni aastal 2021.
  Lugupidamisega
  Jaak Vackermann Nissi Vallavolikogust

Lisa kommentaar

Email again: