Ühinemine Saue Gümnaasiumi jätkamist ei ohusta 22. veebruar 2016

kadri.tillemann / Kirjuta esimene kommentaar

Seoses sellega, et Saue Vallavalitsus allkirjastas Haridus- ja Teadusministeeriumiga jaanuaris eelkokkuleppe riigigümnaasiumi rajamiseks Laagrisse, on Saue linnaelanike seas levima hakanud kuuldused, et seetõttu kaasneks ühinemisega Saue Gümnaasiumi ümberkorraldamine põhikooliks. Nendel hirmudel pole alust, kuna läbirääkimiste käigus on kokku lepitud, et Saue gümnaasium jätkab ühendvallas tegevust ka juhul, kui Laagrisse rajatakse riigigümnaasium.

Saue vallavanema Andres Laisa poolt allkirjastatud kokkulepe sisaldab tõesti punkti, mille kohaselt ei või Saue Vallavalitsus oma territooriumil riigigümnaasiumi kõrval ise teist gümnaasiumi pidada. Aga nii Andres Laisk kui Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kalle Küttis kinnitavad, et see punkt käib ainult Saue valla kohta selle tänastes piirides ega laiene kuidagi võimalikule ühendomavalitsusele. Kalle Küttis selgitas, et riigil ega Euroopa Liidu asutustel ei ole mingit võimalust kohustada võimalikku ühendvalda Saue Gümnaasiumi gümnaasiumiosa sulgema. Euroopa Liidu rahastamistingimused ei nõua omavalitsuses kõigi teiste gümnaasiumide sulgemist. Andres Laisk lisab, et selleks puudub ühinemisjärgselt ka sisuline vajadus – demograafilised analüüsid näitavad, et lapsi jagub üle 21 000 elanikuga ja kiire rahvastikukasvuga vallas nii Tallinna-lähedasse Laagri riigigümnaasiumisse kui ka Saue munitsipaalgümnaasiumisse.

Kahe gümnaasiumi vajadusega seotud otsus oli üks esimesi, mis ühinemisläbirääkimiste juhtivkomisjoni poolt vastu võeti ning see on ka ühinemislepingus kajastatud. Leping näeb üheselt ette, et Laagri riigigümnaasiumi rajamise korral jätkab tegevust ka Saue munitsipaalgümnaasium. Kokku on lepitud , et isegi kui riik peaks koolide rahastamist ümber korraldama, siis tagatakse Saue Gümnaasiumi tegevuse rahastamine ühendvalla eelarvest.Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: