Ruila mõisakool võõrustas hariduskomisjoni 18. veebruar 2015

kadri.tillemann / Kirjuta esimene kommentaar

Hariduskomisjon pidas oma 17. veebruari koosoleku Ruila koolis
Ruila kooli roll Kernu valla hariduskorralduses on muutumas üha olulisemaks. 17. sajandist pärinevas Ruila koolis õpib 132 õpilast, õpetajaid on 19. Koolil on kaasaegne vastvalminud võimla ja käsitöömaja, samas majas töötab ka külaraamatukogu. Ümberkorraldused Kernu valla hariduselus - Kernu põhikooli võimalik jätkamine erakoolina - on olulised ka ühinemisläbirääkimiste kontekstis. 

Kooli uue käsitöömaja inspireerivas töökeskkonnas keskendus komisjon läbirääkimiste strateegiliste eesmärkide aruteludele, mille käigus jõuti muuhulgas järeldusele, et teenuskeskused peavad ühinemisjärgselt säilima kõigis tänastest vallakeskustest. Edaspidi tuleb jälgida nende kasutussagedust ning otsustada võimalikud ümberkorraldused juba uue valla siseselt. Aeg peab näitama, kuskohas ja mil viisil piirkonna inimesed enda omavalitsusega seotud asja-ajamisi läbi viia tahavad.


Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: