Personalijuht asus tööle 2. märts 2017

kadri.tillemann / Kirjuta esimene kommentaar

Veebruaris jõudis lõpule ühinemist ettevalmistava personalijuhi värbamiskonkurss ning valituks osutunud Sju Nuuter asus kuu lõpus tööle. 
Sju tutvustab ennast ning ootusi oma tööle sedamoodi:

Sündinud ja kasvanud olen väikelinnas Haapsalus, aga nagu tavaks kipub olema, toovad hariduse omandamine ja töökohaotsingud pealinnale lähemale. Ülikooliõpinguid alustasin Mainori kõrgkoolis (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor) ärijuhtimise valdkonnas spetsialiseerumisega personalijuhtimisele. Mõni aeg peale lõpetamist asusin end täiendama Tallinna tehnikaülikoolis personalitöö ja -arenduse magistrantuuris, kus tänaseks lahutab mind kraadi omandamisest veel vaid uurimuslik lõputöö.

Esimese personalitöö kogemuse sain Saksa päritolu ettevõttes HR factory, mis pakub personalialaseid teenuseid. Minu roll ettevõttes oli pakkuda klientidele professionaalset värbamisteenust, mis sisaldas konsultatsioone, otsingu käivitamist, töövestlusi, taustauuringuid, kandidaatide profiilide koostamisi jms. See ametikoht andis väga värvika kogemuse ja seda just inimeste tundmise osas, võimaldades kohtuda väga paljude erinevate tööpakkujate ja tööle soovijatega.

Personalialast karjääri jätkasin rahvusvahelises autoettevõttes Moller Auto Tallinn, mis tegeleb peamiselt Volkswageni sõidukite müügi ja järelteenindusega. Ettevõttesse asusin tööle muutusterohkel perioodil, kui toimus omanike vahetus ja 175 töötajaga ettevõttest sai osa Norra suurkorporatsioonist MollerGruppen. Töötasin ettevõttes tsentraalse personalijuhi ametikohal, täites ülesandeid lisaks Tallinnale ka Jõhvi, Viljandi ja Pärnu esinduste heaks. Minu vastutusvaldkonda kuulusid muudatuste juhtimises osalemine, personali värbamine ja valik, dokumendi- ja personalihaldus, koolituste organiseerimine, juhtide nõustamine tööseadusandluse osas ja personali puudutava sisekommunikatsiooni korraldamine. Hindan antud töökogemust kõrgelt ja väärtustan väga endisi kolleege, kes aitasid kaasa meeldivale koostööle.

Täna on mul rõõm olla Saue, Kernu ja Nissi valla ning Saue linna ühiseks personalijuhiks ning ootan põnevusega kõikide oma uute kolleegidega tuttavaks saamist. Minu kui personalijuhi eesmärk on juhtkonna ja teenistujate toetamine seoses kohalike omavalitsuste ühinemisega. Aitan kaasa sellele, et ühinemiseelsed ja sellele järgnevad ümberkorraldused oleks tänaste ja tulevaste teenistujate jaoks sujuvad ning lõpuks moodustuks meist ühtne, professionaalne ja motiveeritud meeskond.

Minu tööülesannete hulka kuulub personali planeerimine, värbamine ja valik, dokumendi- ja personalihalduse korraldamine, palga- ja motivatsioonisüsteemide loomine, personali koolitamine ja personalialase sisekommunikatsiooni juhtimine. Loomulikult täidan neid ülesandeid koostöös juhtidega, pidades silmas organisatsooni eesmärke ja meeskonna heaolu. Ehkki minu füüsiline töökoht asub Saue vallamajas, hakkan olema tihe külaline Saue linnavalitsuses, Kernu ja Nissi vallamajades. Kindlasti pakub see töökoht palju väljakutseid, soovin anda oma parima ja usun, et meil on hea koostöö!

Isiksuselt olen avatud ja julge suhtleja, inimeste suhtes püüdlik ning abivalmis. Mulle meeldib töötada kollektiivis, kus teineteist ja teineteise tööd austatakse ning hinnatakse, seetõttu püüan ise oma töös alati seda järgida. Inimestes hindan heatahtlikkust, eneseväärikust, avatust diskussioonile ja muidugi head huumorimeelt.

Vaba aega veedan meelsasti lähedastega, jalutan looduses, tegelen tervisespordiga, kuulan raadiosaateid või kritseldan paberile mõne joonistuse. Huvitun ka taoistlikust filosoofiast ja seda eelkõige tervislike eluviiside viljelemise võtmes – tervist tuleb hoida! Avatud olen ka erinevatele ühisettevõtmistele, seega olen nii mõnedki korrad leidnud end pingutamas SEB Tallinna Maratoni 10 km jooksul,  Xdream seiklusspordivõistlustel või heategevuslikul kontorirottide jooksul kontsade klõbinal munakiviteel.

Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: