Juhtivkomisjon arutas kuuluvust organisatsioonidesse ja ühendvalla investeeringuvajadusi ning tutvus ühinemislepingu mustandiga. 5. mai 2015

kadri.tillemann / Kirjuta esimene kommentaar

5. mail Kernu valla rahvamajas toimunud juhtivkomisjoni koosolekul oli esimest korda laual ühinemislepingu mustand. Enne põhjalikumat arutelu juhtivkomisjonis soovitakse kokku koguda valdkondlike komisjonide seisukohad nende töövaldkondi puudutavate lepinguosade kohta.
Juthivkomisjon sai ülevaate sellest, missugustesse liitudesse ja ühendustsse tänased läbirääkijad kuuluvad. Võeti vastu seisukoht, et uue valla kuulumise nii maakondlikku kui üleriiiklikku omavalitsusliitu otsustab peale 2017. aasta valimisi võimaliku ühendvalla volikogu, nendes küsimustes ühinemislepinguga eelkokkuleppeid ei tehta. Küll aga soovitakse kokkuleppele jõuda selles, missugses LEADER-tegevusgrupis ühendvald jätkata võiks. Selles küsimuses aga otsust veel ei sündinud - leiti, et vaja on veel asjaosaliste- ja tundjatega konsulteerida.

Valdkondlikud komisjonid tutvustasid aprillis-mais toimunud investeerimisvajaduste kaardistamise tulemusi. Juhtivkomisjon leidis, et praegu koondatud loetelus on veel liiga palju objekte selleks, et nende põhjal sõlmida realistlik kokkulepe 2018-2022 aastatel ühendvallas elluviidavate investeeringute kohta. Läbirääkivad omavalitsused ja komisjonid täpsustavad vajadusi ning selle teema juurde tullakse järgmine kord tagasi. Järgmine juhtivkomisjoni koosolek toimub 8. juunil.

5. mai koosoleku kokkuvõttega saab tutvuda SIIN.


Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: