Esialgsed küsitlustulemused on selgunud 6. märts 2016

kadri.tillemann / Kommentaarid (22)

Ühinemisküsitus lõppes pühapäeva, 6. märtsi, õhtul ning peale küsitluspunktide sulgemist selgusid ka esialgsed küsitlustulemused. Kokku käis nii internetis kui küsitluspunktides hääletamas ligikaudu 3380 inimest, keskmiseks osalusprotsendiks kujunes 21%.
Küsitlustulemustest selgub, et kõige rohkem ühinemise toetajaid oli Kernu vallas - 84%. Ühinemise toetajad olid ülekaalus ka Nissi vallas ja Saue vallas, Nissis oli toetajaid 77% ja Saue vallas 66%. Saue linnas oli ühinemise toetajaid 27%. Nelja omavalitsuse lõikes kujunes keskmiseks toetusprotsendiks 63,5% (toetutsprotsentide aritmeetiline keskmine). 

Nimevalikutest kogus rohkem toetajaid Saue valla nimi, seda toetas 69% kõigist hääletanutest, 31% küsitluses osalenutest eelistanuks uue valla nimeks Lääne-Harju vald.

Esialgsed küsitlustulemused omavalitsuste kaupa (lõplikud küsitlustulemused kinnitatakse volikogude otsustega, võimalik, et esineb täpsustusi):

Kernu vald

Kokku osales küsitluses 275 inimest st 17% kõigist hääleõiguslikest.
Ühinemist toetas 232 inimest ( 84%), vastu oli 43 inimest (16%). 163 hääletajat eelistas Lääne-Harju valla nime ja 93 Saue valla nime.

Nissi vald

Kokku osales küsitluses 364 inimest st 15% kõigist hääleõiguslikest.
Ühinemist toetas 279 inimest (77%), vastu oli 85 inimest (23%). 224 hääletajat eelistas Lääne-Harju valla nime ja 87 Saue valla nime.

Saue linn

Kokku osales küsitluses 1884 inimest st 41% kõigist hääleõiguslikest.
Ühinemist toetas 500 inimest (27%), vastu oli 1384 (73%). 161 hääletajat eelistas Lääne-Harju valla nime ja 807 Saue valla nime.

Saue vald

Kokku osales küsitluses 858 inimest st 11% kõigist hääleõiguslikest.
Ühinemist toetas 564 inimest (66%), vastu oli  294 (34%). 145 hääletajat eelistas Lääne-Harju valla nime ja  543 Saue valla nime.


Kommentaarid: 22

 • Enn Bachmann 07. märts

  Ühinemisega on nagu on,aga mis puutub nimesse, siis tundub nagu oleks küsitud Tallinna inimeste käest, kas Te tahate, et Teie linna nimeks oleks Tallinn ?
  Need tulemused Saue linna kohta tekitavad veel palju sekeldust ja segadust .Ja muidugi osavõtu % - .11 % !!!???
  Selgelt näha, kuidas kohalik kogukonna elu on pea olematu.
 • Ivo 07. märts

  Paistab, et ei huvitanud suuremat see teema kedagi, vähemasti valdades küll mitte.
 • Eino 07. märts

  Saan aru et Saue linn jääb ikke eraldi linnaks ja vallad ühinevad.
 • Jaan 07. märts

  Kokku toetas ühinemist 46,6% ja vastu on 53,4%.Soovitan minna kordama protsendi arvutamist kuuendas klassis.
 • Maiga 07. märts

  Ei saa üldse aru, miks see küsitlus organiseeriti? Selgelt on ju öeldud, et asja otsustavad ära valdade,linna volikogud!?
  Samuti jääb arusaamatuks, miks peab LINN ühinema valdadega?
  Tulevikku ennustades võib arvata, kuidas hakkab välja nägema transport selles suures vallas( tasuline kõigile, päevas ehk kolm korda Tallinnasse ja tagasi), samuti sõit arsti juurde,mis loogiliselt hakkab asuma suuruselt esimeses vallas, so.Laagris. Kas seda soovib tõesti Saue linna volikogu oma elanikele? Häbi!
 • Argo 07. märts

  Ühinemise korraldajad kasutavad kokkuvõtete tegemisel ikka "statistika parimaid praktikaid", et näidata tulemust just endale soodsas valguses. Mängitakse lihtsalt väikeste valdade toetus %-le ning see tõde, et kokkuvõttes oli vastu rohkem inimesi (1806 häält) kui poolt (1575 häält) keeratakse pea peale.
 • Martin 07. märts

  Saue linnaisadele oli selge sõnum, et linn ei ühine vallaga. Kui nüüd keegi veel linnavalitsusest ühineda plaanib, siis tema koht pole siin!
 • Priit 07. märts

  Ma tahaks ka näha neid Saue linna volikogu liikmeid kes pärast ühinemist üritavad Saue linnast veel hääli püüda. Mina kui vastu hääletaja ei valiks neid enam.
 • Sauelane 07. märts

  Selge, nagu oli eeldatud, ei taha Saue linn hakkata ülalpidama nissi ja kernu valdu.

  Kernu ja Nissi võiksid vähe lähemalt endale abipaketti otsida. Saue ei ole kuidagi seotud Kernu ja Nissiga.

  Pooldaksin Saue linna ja Saue valla ühinemist kui Nissi ja Kernu jäetakse välja.
 • nissikaS 07. märts

  Saue,me hakkame teie kulul elama 8)
 • mm 07. märts

  Tundub, et Saue linnas on inimestele korralik ajupesu tehtud. Siin kommentaarides on nii mitmed väited sellised, et ei kannata kriitikat. Mis kõige olulisem, Sauel on piirid vastas, elanike arvu kasv on pidurdunud, sest ruumipuudus on kohe käes. Kiiresti kasvavate valdadega ei saa varsti eraldijääv Saue linn enam konkureerida. Teiseks, Saue linnal on kõige vähem liitumisest karta, sest sinna jääb vallavalitsus ja suurim teeninduskeskus, tõenäiliselt märkimisväärne osa investeeringutest. Neid argumente arstiabi, teeninduskeskuste ja muus osas võiks jätkata.
 • Tiit 07. märts

  Tahaks tõesti näha seda ajaloolist sündmust, kus Toomast ja Pajundi eesotsas ühinemise poolt hääletamisega oma valijatest kõige jõhkramal moel üle sõidavad. Õnneks ma ei arva üksi nii
 • Tarmo 07. märts

  Praegused küsitlustulemused näitavad selgelt, et ollakse ühinemise vastu 53,4% vs 46,6% ja ka volikogud peavad seda tulemust aksepteerima! Vastasel juhul on üpris selge, et rahva arvamus ei loe ja käsulauad tulevad parteide tagatubadest.
 • enn 07. märts

  Küsitluse tulemus see, mida oligi oodata
  Loomulikult ei hakka Saue linna " rikas rahvas " vaeseid Kernu ja Nissi moonakaid üleval pidama.
  Minul soovitus Saue linnarahvale ::Teie tarmukus teeks ehk praegusest talinast jälle Tallinna.
  Nii et soovitan Saue linnal ühineda Talinaga ja lüüa pealinnas
  kord majja. See jutt pole siin kiusu kiskumiseks - lihtsalt kummaline kuidas kellegile tuli pähe mõte ristata siili ja vihmaussi ?- Kas slleks et okastraati saada ?
 • Kaido Katalsepp 07. märts

  Siiras tänu ühinemisprotsessi eestvedajale ning neile, kes hääletuseelses diskussioonis väärikaks jäid. Tahan kinnitada, et Nissi vald ei ole kunagi oodanud, et kedagi "lüpsma" hakata. Küll näeme, et üheskoos eluolu korraldada oleks vast kôigile kasulikum.
 • Henn 08. märts

  Olen täiesti nõus Maiaga.
  Milleks selline küsitlus üldse tehti ?Millist tuge otsustamisel annavad vallavalitsustele need osavõtu % did?11 ;15 ;17 ;? kas Saue linna on vaja sundida ühinema ,et oleks koht uue valla keskusele ?Või raha pärast ? Olen juba vanaina imene ja mulle see eriti ei mõju, kes kellega ja kusk eskus on.
  Aga kurb vaadata, kui ükskõiksed on inimesed oma elu korraldamisel otsutama ( Saue linn vast erand - ikkagi pea sama suur osavõtu % kui kolmel vallal kokku )
 • Enn Karu 08. märts

  Andke andeks jõukas Saue linna rahvas,et Kernu ja Nissi vaesed moonakad julgesid pakkuda kätt koostööks. Meid pole kunagi huvitanud Saue linna Suur Rahakott. Ka moonakatel on õigus unistada ja Eesti asja ajada. Haldusreformi tont käib mööda Eestimaad.
 • Alar Sudak 08. märts

  Kuule, Karu.

  Kommin Sinu väidet. et "andke andeks jõukas Saue linna rahvas,et Kernu ja Nissi vaesed moonakad julgesid pakkuda kätt koostööks".

  Tänan abistamast, aga Saue linna maksumaksja rahade kulutamisega saame hakkama ka ilma Sinuta.

  Austsusega Alar Sudak
 • Kaimo 08. märts

  Hr. Sudak - Sauel toimunud rahvakoosolekul, kui kõva häälega Saue linna asjadest rääkisite, tõi keegi välja, et te polegi Saue linna elanik / maksumaksja. Teie punane nägu ning ajutiselt kadunud kõnevõime oli kinnituseks, et saalist hõikajal oli õigus. Kas vahepeal olete Saue linna elanikuks saanud?
 • mm 08. märts

  Saue linna inimesed on selgelt silmaklasspidega. Kordan: Saue linnal on piirid vastas, elanike arvu kasv on selgelt pidurdunud (vaadake värsket statistikat), sest ruumipuudus on kohe käes. Kui Tallinna naabervallad lõikavad kasu sellega, et on maksumaksjate sissevool, samuti suureneb sellega tulubaas, investeerimisvõimalused, laenuvõimekus jne. Saue linn sellisel kujul ei ole kaugemale vaadates nii perspektiivne koht, et nina püstiajades teisi moonakateks sõimata.
 • mm 08. märts

  Veel üks konkreetne näide: linn ja vald on omavahel niivõrd seotud, et otstarbekam oleks ajada asju koos. Naabeskülade, uuselmupiirkondade lapsed õpivad linna koolis. Vanamõisa/Alliku arenevad sellise hooga, et varsti võib osutuda reaalsuseks ehitada sinna oma kool, sest Sue kool jääb kitsaks, sest puudub "rikkal" linnal võimekus kooli laiendada. Praegu on tore, kui pearahad liiguvad vallast linna. Aga kui rajatakse nt. Vanamõisa põhikool? No siis tekib Saue kooli ruumi, aga väärtuslikud pearahad on kadunud.
 • enn 15. märts

  Saue linnaametnikud käituvad nagu õekese A Kitzbergi "Vigastes Pruutides ", kes ennast meheleminekust säästa tahtsid ja siis nõdrameelseidsja lombakaid mängisid.
  Sarnane lugu ka Saue linnaametnikuga, kes on kaasaegsema variandi leidnud.
  Tulge mõstusele Sauekad ! Andke oma Juhile süüa juua ja ärge laske Tal linnale häbi teha. Ja muidyugi juhatagew Ta koju pere juurde.

Lisa kommentaar

Email again: