31. märtsil 2016 kiitsid Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue vallavolikogud heaks ühinemislepingu, mille alusel moodustatakse peale 2017. aasta valimisi ligi 21 000 elanikuga Saue vald. Ühinemislepingu lisadena kinnitati selle seletuskiri, ühendvalla kaart, investeeringukava ja üleminekuaja tegevuskava

Ühinemislepingu kohustuslikeks lisadeks on ka Kernu vallaNissi vallaSaue linna ja Saue valla majandusaasta aruanded (I lugemisele suunamise seisuga viidatakse 2014. aasta majandusaasta aruannetele).

Selleks, et välja selgitada, missugused on lepingus kokkulepitud tegevuste majanduslik mõju tulevase ühendvalla eelarvele koostati finantsmõjude analüüs. Analüüsitulemustega saab tutvuda SIIN.