Lisaks Lääne-Saare valla loomisele ning Suur-Saaremaa kõnelustele on Pöide vallas küpsemas plaan Ida-Saare valla loomise kohta - "Saarte Hääle" lugu räägib Pöide valla kavatsustest teha läbirääkimiste alustamise ettepanek Orissaare ja Laimjala valdadele.

Lääne-Saare valla loomisega saarlaste ühinemispüüdlused ei piirdu - käimas on nn Suur-Saarema läbirääkimised, kus osalevad pea kõik Saare maakonna vallad (välja arvatud Pöide ja Muhu). Saaremaise lehe kinnitusel on asi ilmet võtmas. Loe 2015. aasta jaanuaris avaldatud nupukest SIIT.

2014. said alguse ka kolme omavalitsuse - Vändra valla ja alevi ning Tootsi valla - ühinemiskõnelused Põhja-Pärnumaal. Sealseid läbirääkimisi nõustavate TLÜ konsultantide sõnul edenevad kõnelused jõudsalt. Läbirääkimiste alustamist kajastas ERR oma uudisloos.

2014. aastal moodustati erakorraliste valimiste kaudu Saaremaal Lääne-Saare vald, see tekkis Kaarma, Kärla ja Lümanda valdade ühinemisega. Tänaseks on uus vald tööd alustanud - valitud on volikogu esimees ja vallavanem, ametisse nimetatud vallavalitsus. Uue valla toimetamistega saab end kursis hoida valla kodulehel www.laanesaare.ee. Ühinemisläbirääkimised viidi läbi väga kiires tempos - formaalse alguse said kõnelused 2013. aasta lõpus. Läbirääkimistega seotud infot koondati selleks otstarbeks loodud kodulehe. Ühinemisprotsessi koordineerinud Koit Kelder väljendab "Saarte Hääle" arvamusartiklis oma seisukohta, mil viisil ühinenud omavalitsuses valimisringkondi moodustada: "Kinnistuseks tänastele ja õpetuseks tulevastele ühinejatele"

Peale 2013. a. 20. oktoobril toimunuid kohaliku omavalitsuse volikogude valimistulemuste väljakuulutamist jääb Eesti haldusterritoriaalsele kaardile alles 215 kohaliku omavalitsuse üksust, neist 30 linna ja 185 valda.
Ühinemise tulemusena moodustus 18 valla ja linna baasil  seitse uut valda: Audru, Hiiu, Kose, Lääne-Nigula, Lüganuse, Põlva, Viljandi; kolmest senisest linnast – Kärdla, Põlva ja Püssi linnast – sai asustusüksusena vallasisene linn.