Omavalitsuste ühinemine peab olema kaalutletud otsus ning tihtipeale tuginetakse seda tehes erinevatele uuringutele ja analüüsidele. Niisuguseid analüüse on läbi viidud ühinemiste kohta üldisemalt, aga konkreetsete läbirääkimiste käigus. Siia lehele koondamegi erinevat asjakohast taustalugemist lähemalt ja kaugemalt.

ÜLDINE TAUSTAINFO

Kohaliku omavalitsuse ja regionaalhaldusega seotud teemade eest vastutab Eestis Siseministeerium. 2014. aasta märtsis viidi ministeeriumi tellimusel läbi arvamusuuring, et teada saada, mida inimesed üldisemalt haldusreformist arvavavad. Uuringutulemustest selgub, et välja selle osa elanikkonnast, kes midagi asjast ei arva, on toetav hoiak 71% ja mittetoetav 29% seisukohta omavatest vastajatest. 

Siseministeeriumi tellimusel valmis 2013. põhjalik ühinemisteemaline KÄSIRAAMAT, mis  selgitab lahti ühinemistega seotud sõlmküsimused ning sisaldab mitmeid kasulikke ja ülevaatlikke dokumendinäidiseid.

OMAVALITSUSTE ARVAMUSUURINGUD

Saue valla poolt 2014. aasta alguses läbiviidud rahuloluuuringus uuriti ka küsitluspiirkonna elanike (Laagri piirkond, osa Nõmme linnaosast ja Saue linn) arvamust ühinemisteemal, uuringutulemustest selgus, et ühinemist 49% elanikest, sh 21% vastas, et pooldab täiesti. Vastu on ühinemisele 20% elanikest, sh täiesti vastu 8%. Kolmandik elanikest ei oska küsimusele vastata.  Vastavalt elukohale tulemusi vaadates paistab kohe silma Saue linna elanike suur arvamuste lahknevus ning pigem negatiivne suhtumine. Neist on pooldaval seisukohal 33% ning vastu 38% vastanutest. Laagri alevikus ja külades on pilt teine, seal on pooldajaid märksa enam. Kõige positiivsemalt on ühinemise idee suhtes meelestatud Jõgisoo ja Aila küla elanikud. Kõige enam idee vastaseid näeme seevastu Laagri alevikus, Vanamõisa ja Valingu külades. Tulemustest paistab silma, et ühinemise idee üle ei ole palju mõelda jõudnud ning seisukoht puudub suhteliselt paljudel inimestel. 

2014. aasta lõpus kuulutas rahuloluuuringu läbiviimise välja Saue linn, kavas on uurida ka inimeste arvamust võimalikku ühinemisse Saue, Keila, Nissi ja Kernu vallaga. Küsitlustulemused selguvad 2015. aastal.