Lääne-Harju valla ühinemisläbirääkimised algatas Saue Vallavolikogu aprillis 2014, mil Saue Vallavolikogu otsuse alusel  tehti  ettepanek ühinemisläbirääkimiste algatamiseks Saue ja Keila linnadele ning Keila, Kernu ja Nissi valdadele. Mai ja juunikuu jooksul nõustusid läbirääkimistega Saue linna ja Keila, Kernu ja Nissi valdade volikogud, Keila linn vastas eitavalt. Keila vald 2014. aasta suve lõpul käivitunud läbirkääkimistes sisuliselt ei osalenud ning 2014. aasta detsembris otsustas Keila vald kõnelustes osalemise lõpetada.

Lääne-Harju valla ühinemisläbirääkimisi toetab Siseministeerium võimaldades  kõneluste käigus kasutada valdkondliku kogemusega konsultantide abi ning läbirääkimisi nõustavad Georg Sootla ja Kersten Kattai Tallinna Ülikoolist. Ühinemisläbirääkimiste  pidamiseks on moodustatud valdkondlikud komisjonid. Töötab neli komisjoni: hariduskomisjon (komisjoni esimees Jan Trei Saue linnast), sotsiaal- ja tervishoiukomisjon (komisjoni esimees Merike Lepik Kernu vallast), kultuuri- spordi- ja kolmanda sektori komisjon (komisjoni esimees Indrek Eensaar Saue vallast) ning finants-, majandus- ja arengukomisjon (komisjoni esimees Hannes Orgse Kernu vallast). 

2015. aasta suvel valmis ühinemislepingu projekt, mida arutati komisjonides, läbirääkivate omavalitsuste volikogudes ning tutvustati novembri ja detsembris toimunud avalikel aruteludel. Jaanuaris läbis leping volikogudes II lugemise ja see suunati avalikule väljapanekule. Peale avalikku väljapanekut toimus rahvaküsitlus - 29. veebruarist kuni 6. märtsini 2016 said Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla alates 16-elanikud arvamust avaldada, kas nad toetavad ühinemist või mitte ning kas nad soovivad uue valla nimena näha nimetust "Lääne-Harju vald" või "Saue vald". 

31. märtsil 2016. aastal otsustasid Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue vallavolikogud heaks kiita pea kaks aastat kestnud läbirääkimiste tulemusena valminud ühihinemislepingu, ühendomavalitsuse nimeks sai Saue vald. Vabariigi Valitsus andis ühinemisplaanile heakskiidu 2016. aasta juulis.