Aprillilõpu "Harju Elu" vahendab Kernu vallavolikogu esimehe Kuldar Paju mõtteid ühinemisteemal, väiksema repliigiga on sõna saanud ka Saue vallavanem Andres Laisk. Artiklit saab lugeda SIIT.

Keskuse kokkuleppe valguses kajastas oma 6. märtsi lehenumbris ühinemisläbirääkimiste käiku maakonnaleht "Harju Elu", artiklit saab lugeda SIIT.

Keskuse asukohaga seotud otsust kajastas Postimees.ee alamleht TallinCity. Artiklit saab lugeda SIIT.

Ühinemisteemat kajastas jaanuaris ka Saue linna häälekandja "Saue Sõna" - ka seal ilmus konsultantide artikkel, lisaks puudutasid ühinemisteemat oma aasta alguse mõtisklustes nii volikogu esimees Valdis Toomast kui ka linnapea Henn Põlluaas. Loe linnalehte SIIN.

Saue vallalehe "Koduvald" jaanuarinumbris ilmus ühinemiskonsultantide Georg Sootla ja Kersten Kattai pikem ühinemisteemaline analüüsijutt ning Saue abilinnapea arvamuslugu. Lehenumbriga saab tutvuda SIIN.http://sauevald.kovtp.ee/documents/108075/320703/Koduvald_jaanuar_2015.pdf/690f9dc4-eb8b-4189-b33a-e4589caa0924

Novembris andis maakonnalehele "Harju Elu" intervjuu Saue linnapea Henn Põlluaas, põgusalt puudutati ka ühinemiskõneluste teemat. Intervjuud saab lugeda SIIT.

Oma oktoobrinumbris kajastas ühinemiskõnelusi Kernu valla ajaleht "Oma Vald". Lehenumbri saab alla laadida SIIT.