Ühinemiskõneluste sisuga ning kujundatud seisukohtade osas täiendava info saamiseks soovitame pöörduda juhtivkomisjoni koosseisus olevate omavalitsuse esindajate poole - juhtivkomisjoni kuuluvad omavalitsuste volikogude poolt määratud esindajad. Taustainfot kõnelustel osalevate valdade kohta ning asjakohaste inimeste kontaktandmed leiab omavalitsuse kodulehtedelt.

Kernu valla koduleht

Nissi valla koduleht

Saue linna koduleht

Saue valla koduleht

Ühinemiskõneluste korralduslike küsimuste ning tagasisidega antud kodulehe kohta palume pöörduda Saue vallavalitsuse ühinemisläbirääkimiste koordinaatori Kadri Tillemanni poole (kadri.tillemann@sauevald.ee või +372 50 15 440).