Kultuuri-, spordi ja kolmanda sektori komisjon arutas on 29. aprillil Saue vallas toimunud koosolekul peamiselt valdkondlike investeeringutega seotud teemasid. Koosoleku kokkuvõttega saab tutvuda SIIN ja valdkonna investeeringuid kajastava tabeliga SIIN

Kultuuri-, spordi ja kolmanda sektori komisjoni 2015. aasta teine koosolek toimus 18. märtsil Saue mõisas, osalesid ka piirkonna külavanemad. Koosoleku kokkuvõttega saab tutvuda SIIN.

Kultuuri-, spordi ja kolmanda sektori komisjoni kolmas koosolek toimus 21. jaanuaril Turba kultuurimajas. Komisjoni kokkuvõttega saab tutvuda SIIN.

Kultuuri-, spordi ja kolmanda sektori komisjon kogunes oma teiseks koosolekuks Kernu valla rahvamajja 4. detsembril. Komisjoni kokkuvõttega saab tutvuda SIIN.Kultuuri-, spordi- ja kolmanda sektori komisjoni esimehe koosolek toimus 21. oktoobril Saue vallas, Laagris. Koosoleku kokkuvõttega saab tutuvuda SIIN.