Finants- majandus- ja arenduskomisjoni koordineerimisel viidi 2014. aasta sügistalvel läbi läbirääkivatest valdadest valdkondliku info kogumine, mida peeti ühinemise kontekstis oluliseks.  Novembri lõpuks täitsid kõik omavalitsused ettevalmistatud andmetabelid (vt allpool), 2015. aasta jooksul koostatakse nende põhjal koondandmestik, mis on edaspidiste ühinemisläbirääkimiste alusmaterjaliks.

Kernu valla andmetabel

Nissi valla andmetabel

Saue linna andmetabel

Saue valla andmetabel